Serdeňko odomkni - CD

Zoznam piesní na CD

1. Serdeňko odomkni,
2. Roždenstvo Tvoje, 3. Tichá noc, 4. Prišla som Vám zaspievať, Šťastie zdravie, 5. Ej, gazdo, gazdo, 6. V tichej noci, svätej noci, 7. Spi, Isuse, spi, 8. Narodil sa nám Spasiteľ, 9. V Viflejemi novina, 10. Panna čistá, 11. Vstaňte hori, 12. Divnaja novina, 13. Boží Syn sa nám narodil,  14. V Viflejemi dnes Marija Prečista, 15. Presvätá Panna, 16. Ježišu, vitaj, 17. Boh predvičnyj, 18. S tamtej strany jarka, 19. Predivná novina, 20. Je v Betleheme veselá novina, 21. Pasľi pascere, 22. Vo strani judejskoj, 23. Vinš, 24. Živite ľudije, 25. Tichá noc v Duchu Svätom

Script logo