Koncerty

Júl 2019

05.7.2019 Hora BUTKOV - Ladce
14.7.2019 16.00 hod. Medzinárodný folklórny festival Kurov
15.7.2019 15.00 hod. Živčákova hora, Turzovka
21.7.2019 16.00 hod. FF Hatalov
21.7.2019 19.00 hod. Olšavka
27.7.2019 16.00 hod. Kaštieľ, Divín
 
 
August 2019

03.8.2019 15.00 hod. Mnišek nad Popradom (ihrisko)
04.8.2019 16.00 hod. Plaveč
10.8.2019 Reserve
11.8.2019 13.30 hod. Rím. kat. kostol, Brestov
11.8.2019 17.30 hod. FF, Vikartovce
13-21.8.2019 Medžugorie
23.8.2019 Reserve
25.8.2019 10.00 hod. Čirč, odpustová slávnost
25.8.2019 17.00 hod. FF, Podhoroď
29.8.2019 Reserve
 
 
September 2019

07.9.2019 Reserve
08.9.2019 Reserve
14.9.2019 Reserve
15.9.2019 DF, Heľpa
18.9.2019 Reserve
29.9.2019 Benefičný koncert Snina
 
 
Október 2019
 
13.10.2019 17.00 hod. Ďakovný koncert DJZ, Historická budova Prešov
 
 
November 2019
 
24.11.2019 17.00 hod. Scala Prešov, Jubilejný koncert Prešovčan
 
Script logo