Koncerty

08.10.2022 15.00 hod. Úcta k starším - Banske

09.10.2023 17.00 hod. Koncert vďaky - KO Prešov
 
11.10.2022 14.30 hod. Ružencová záhrada -  Vyšná Šebastova
 
14.10.2022 16.00 hod  Úcta k statším - Teriakovce
 
16.10.2022 14.00 hod. Úcta k statším - Osikov
 
16.10.2022 17.00 hod. Uvedenie knihy - Tarnov
 
26.10.2022 17.00 hod. Kulúrny dom -  Lastomir
 
30.10.2022 Rim. kat. kostol -  Ružomberok
Script logo