Bohorodice Ďivo, radujsja... CD

Zoznam piesní na CD

1. Ave, ave, Mária, 
2. S radosťou poďme (2008),3. V Nazareťi zacvila lelija, 4. Kde si, kde si, ó, Mária, 5. Spievajme Márii, 6. Učuli my, Mamko (2000), 7. Vitajte tu..., 8. Ďakujeme Bože, 9. Ideme domu, 10. Matičke Kristovej, 11. Matka ružencova, 12. Premilá Matka, 13. Bolestivá Matka (1998), 14. Mária, ochrana, 15. Pisňa anhelovi chraniteľovi, 16. Život sa mi skončil (pohrebná), 17. Christos voskrese, 18. Duchu Svätý, 19. Serdeňko odomkni, 20.Ó, Božské srdce, 21. Na stotisíckrát (1998), 22. O, Mati Božaja (1998), 23. Ó, Mária, Matka Božia (1996), 24. Žyvite ľudije, 25. Bohorodice Ďivo, radujsja..

Script logo