Skip Navigation
 
http://www.servicka.sk/?p=p_9&sName=objednajte-si-cd-a-mc
koncerty

Október

6.10.2018 17.00 hod.
Rím. kat. kostol
Petrovce nad Laborcom

12.10.2018 19.00 hod.
KD Pušovce KD

13.10.2018 15.00 hod.
KD Orlov

14.10.2018 14.00 hod.
KD Koromľa

18.10.2018 15.30 hod.
Hniezdne

20.10.2018 10.00 hod.
Rím. kat. kostol Radatice

20.10.2018 15.00 hod.
KD Egreš

21.10.2018 15.00 hod.
KD Hertník

26.10.2018 18.00 hod.
KD Zemplinská Široká

27.10.2018 19.00 hod.
KD Samka Dudíka Myjava

moja ponuka
Ľudové a duchovné programy:
- rôzne folklórne podujatia
- chrámové koncerty
- rodinné oslavy
- iné slávnostné príležitosti
stiahnite si plagát

>pdf_1< >jpg_1<

>pdf_2< >jpg_2<

>pdf_3< >jpg_3<

>pdf_4< >jpg_4<

>pdf_5< >jpg_5<


objednajte si CD a DVD

Bohorodice Ďivo, radujsja... CD

Zoznam piesní na CD

Ave, ave, Mária
S radosťou poďme (2008)
V Nazareťi zacvila lelija
Kde si, kde si, ó, Mária
Spievajme Márii
Učuli my, Mamko (2000)
Vitajte tu...
Ďakujeme Bože
Ideme domu
Matičke Kristovej
Matka ružencova
Premilá Matka
Bolestivá Matka (1998)
Mária, ochrana
Pisňa anhelovi chraniteľovi
Život sa mi skončil (pohrebná)
Christos voskrese
Duchu Svätý
Serdeňko odomkni
Ó, Božské srdce
Na stotisíckrát (1998)
O, Mati Božaja (1998)
Ó, Mária, Matka Božia (1996)
Žyvite ľudije
Bohorodice Ďivo, radujsja...